NAŠE ULITA z. s.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE HOŘICE
Úsměv najdeš v Ulitě "Nedovolte, aby Vám tento šílený svět namluvil, že úspěch je něco jiného, než úspěšně prožitý přítomný okamžik."
E. Tolle
 

Zájmový spolek NAŠE ULITA

Zapsaný spolek NAŠE ULITA, který založily MUDr. Andrea Wolna a Martina Jiroutová, vznikl na začátku roku 2015 pro osoby s duševními potížemi jako keramický atelier. Posláním atelieru bylo otevření prostoru pro smysluplné naplnění života, setkávání v klidném a bezpečném prostředí a zábavné tvoření s keramickou hlínou. Členové spolku se schází každé úterý od 16:00 - 19:00. V průběhu času se potvrdila potřeba takového zaměření a vznikla sociální služba – SOCIÁLNÍ REHABILITACE.
 

Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Naším posláním je pomáhat osobám s duševním onemocněním trávit čas v bezpečném prostředí a zároveň rozvíjet jejich pracovní i sociální schopnosti. Zapojujeme osoby se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života zpátky do běžného života společnosti. Jedná se o dlouhodobou a pravidelnou podporu prostřednictvím sociálně pracovní terapie, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a pomoci při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je určena služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Službu poskytujeme:
osobám se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života z důvodu chronického duševního onemocnění;
osobám ohrožených závislostí nebo závislých na látkách měnících vědomí.
 
Naše služba je poskytována osobám ve věku od 19 do 64 let z Hořic a okolí a s vazbou na území Královéhradeckého kraje.
Sociální rehabilitace Naše Ulita je poskytována formou ambulantních služeb na adrese sídla služby.

Jaké služby nabízí SOCIÁLNÍ REHABILITACE?

ZAJIŠŤUJEME tyto základní činnosti:
  • základní sociální poradenství;
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
   
  Sociální rehabilitace nabízí nácvik výše uvedených základních činností každý pracovní den formou skupinovou nebo individuální.

Čeho chceme SOCIÁLNÍ REHABILITACÍ dosáhnout?

Cílem poskytované služby je, aby osoby s duševním onemocněním v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách:
 • postupně se stali součástí přirozeného místního společenství;
 • stali se nezávislými, samostatnými a soběstačnými v běžném životě;
 • získali pocit bezpečí a posílili sebevědomí;
 • získali větší dovednosti a schopnost uplatnit se v životě;
 • získali nové kontakty.

Jak probíhá spolupráce s námi?

Pokud máte zájem o naše služby, je potřeba podat žádost a vyjádření lékaře (formulář je k dispozici u sociální pracovnice nebo je dostupný na webových stránkách). V případě, že se chcete zatím jenom nezávazně informovat, ozvěte se nám a my si s Vámi domluvíme schůzku.
Kontaktní den: pondělí od 13 do 16 hodin. V tuto dobu můžete přijít bez ohlášení a máte jistotu, že zde bude pracovník, který se Vám bude věnovat. Pokud se ohlásíte telefonicky nebo e-mailem, domluvíme se na času schůzky. Zároveň si můžete prohlédnout naše prostory a ujasnit si vše, co potřebujete znát. My Vám řekneme, co pro Vás můžeme udělat a jaké jsou podmínky spolupráce.
 Služba je poskytována zdarma.

Můžete s námi trávit čas v těchto hodinách

Po:   8:30-16:00
Út:   8:30-16:00    
St:   8:30-16:00
Čt:   8:30-16:00
Pá:   8:30-13:00
   
KONTAKTNÍ DEN -  Po: 13:00-16:00

GALERIE

Výlet hrad Kost

2021

Keramika 2021

 U nás v sociální rehabilitaci, se i v omezeném režimu tvoří .. 

 

Výstava „Psychokeramika"

v galerii Impulsu v Hradci Králové  

Den otevřených atelierů

15. ČERVEN 2019

Jaro v Ulitě

2019

DOA - Ulita

Vernisáž

Malování

Ilustrace

Keramika

Keramická dílna

Výrobky klientů

LÉTO 2020

Kurz zpracování ovčí vlny

18. Srpna 2020

PROGRAM PRO KLIENTY - PROSINEC 2021

NOVINKY
 

Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali panu Lukaštíkovi za nadstandardně příjemnou spolupráci a vstřícný přístup při pořádání výstavy výrobků našich klientů v prostorách kina. Za tým Naše Ulita, ředitelka MUDr. Wolna.

Za podporu děkujeme

                                          HEVO  Vladimír Hercík 

více..

NÁŠ TÝM

Spolu budeme tvořit.

MUDr. Andrea Wolna

psychoterapeut, psychiatr

Bc. Josef Oborník

sociální pracovník

Mgr. Petra Kopecká

pracovnice v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost

Alena Hercíková

pracovnice v sociálních službách

Lukáš John

pracovník v sociálních službách

Silvie Brejníková

pracovnice v sociálních službách

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KONTAKT


Kontaktujte nás

*
*
*

Kde nás najdete

Kontaktní informace

Naše Ulita z. s.
Sociální rehabilitace
IČ: 04224876
 
MUDr. Andrea Wolna
ředitelka
E: naseulita@gmail.com
 
Bc. Josef Oborník
sociální pracovník
M:  792 775 844
 
Pracovníci v soc. službách
M: 736 703 088
E: pss.naseulita@gmail.com
 
 

Naše adresa

Naše Ulita z. s. - Sociální rehabilitace
Budova polikliniky I.  - 2. patro
Klicperova 6
508 01 Hořice