NAŠE ULITA z. s.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE HOŘICE
Úsměv najdeš v Ulitě "Nedovolte, aby Vám tento šílený svět namluvil, že úspěch je něco jiného, než úspěšně prožitý přítomný okamžik."
E. Tolle
 

Zájmový spolek NAŠE ULITA

Zapsaný spolek NAŠE ULITA, který založily MUDr. Andrea Wolna a Martina Jiroutová, vznikl na začátku roku 2015 pro osoby s duševními potížemi jako keramický atelier. Posláním atelieru bylo otevření prostoru pro smysluplné naplnění života, setkávání v klidném a bezpečném prostředí a zábavné tvoření s keramickou hlínou. Členové spolku se schází každé úterý od 16:00 - 19:00. V průběhu času se potvrdila potřeba takového zaměření a vznikla sociální služba – SOCIÁLNÍ REHABILITACE.
 

Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Naším posláním je pomáhat osobám s duševním onemocněním trávit čas v bezpečném prostředí a zároveň rozvíjet jejich pracovní i sociální schopnosti. Zapojujeme osoby se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života zpátky do běžného života společnosti. Jedná se o dlouhodobou a pravidelnou podporu prostřednictvím sociálně pracovní terapie, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a pomoci při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je určena služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Službu poskytujeme:
osobám se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života z důvodu chronického duševního onemocnění;
osobám ohrožených závislostí nebo závislých na látkách měnících vědomí.
 
Naše služba je poskytována osobám ve věku od 19 let z Hořic a okolí a s vazbou na území Královéhradeckého kraje.
Sociální rehabilitace Naše Ulita je poskytována formou ambulantních služeb na adrese sídla služby.

Jaké služby nabízí SOCIÁLNÍ REHABILITACE?

ZAJIŠŤUJEME tyto základní činnosti:
  • základní sociální poradenství;
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
   
  Sociální rehabilitace nabízí nácvik výše uvedených základních činností každý pracovní den formou skupinovou nebo individuální.

Čeho chceme SOCIÁLNÍ REHABILITACÍ dosáhnout?

Cílem poskytované služby je, aby osoby s duševním onemocněním v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách:
 • postupně se stali součástí přirozeného místního společenství;
 • stali se nezávislými, samostatnými a soběstačnými v běžném životě;
 • získali pocit bezpečí a posílili sebevědomí;
 • získali větší dovednosti a schopnost uplatnit se v životě;
 • získali nové kontakty.

Jak probíhá spolupráce s námi?

Pokud máte zájem o naše služby, je potřeba podat žádost a vyjádření lékaře (formulář je k dispozici u sociální pracovnice nebo je dostupný na webových stránkách). V případě, že se chcete zatím jenom nezávazně informovat, ozvěte se nám a my si s Vámi domluvíme schůzku.
Kontaktní den: pondělí od 9 do 12 hodin, středa od 13 do 16 hodin. V tuto dobu můžete přijít bez ohlášení a máte jistotu, že zde bude pracovník, který se Vám bude věnovat. Pokud se ohlásíte telefonicky nebo e-mailem, domluvíme se na času schůzky. Zároveň si můžete prohlédnout naše prostory a ujasnit si vše, co potřebujete znát. My Vám řekneme, co pro Vás můžeme udělat a jaké jsou podmínky spolupráce.
 Služba je poskytována zdarma.

Můžete s námi trávit čas v těchto hodinách

Po:   8:30-16:00
Út:   8:30-16:00    
St:   8:30-16:00
Čt:   8:30-16:00
Pá:   8:30-13:00
   

KONTAKTNÍ DEN -  Po: 9:00-12:00

                                    St:  13:00-16:00

GALERIE

VÝSTAVA „PSYCHOKERAMIKA"

2019

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

2019

JARO V ULITĚ

2019

DOA - VERNISÁŽ

2019

MALOVÁNÍ

2020

KERAMIKA

2020

VÝROBKY KLIENTŮ

2020

KURZ ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY

2020

VÝLET HRAD KOST

2021

MYKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA

2021

VÝSTAVA SENÁT

2021

KERAMIKA

2021

 

ZAHRADNÍ TERAPIE

2022

VÝROBKY KLIENTŮ- KERAMIKA

2022

Muzeum Czech Road Racing v Hořicích

2022

TVORBA LINORYTU

2022

VÝROBA MÝDEL

2022

TOČENÍ KERAMIKY NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

2022

PROGRAM PRO KLIENTY - BŘEZEN 2023

NOVINKY
 

Za podporu děkujeme

                                                  HEVO  Vladimír Hercík,    Bronislava a Miloš Vodolanovi (PRAHA)   

více..

NÁŠ TÝM

Spolu budeme tvořit.

MUDr. Andrea Wolna

psychoterapeut, psychiatr

Bc. Josef Oborník

sociální pracovník

Lukáš John

pracovník v sociálních službách

Silvie Makovcová Brejníková

pracovnice v sociálních službách

Marek Štěpánek

pracovník v sociálních službách

Monika Cinkaničová

pracovnice v sociálních službách

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KONTAKT


Kontaktujte nás

*
*
*

Kde nás najdete

Kontaktní informace

Naše Ulita z. s.
Sociální rehabilitace
IČ: 04224876
 
MUDr. Andrea Wolna
ředitelka
E: naseulita@gmail.com
 
Bc. Josef Oborník
sociální pracovník
M:  792 775 844
E: obornik.naseulita@gmail.com 
 
Marek Štěpánek
pracovník v sociálních službách
M: 736 703 088
 
Silvie Makovcová Brejníková
pracovnice v sociálních službách
M: 732 724 982
E: brejnikova.naseulita@gmail.com
 
Lukáš John
pracovník v sociálních službách
M: 732 141 287
 
Monika Cinkaničová
pracovnice v sociálních službách
E: cinkanicova.naseulita@gmail.com
 
 

Naše adresa

Naše Ulita z. s. - Sociální rehabilitace
Budova polikliniky I.  - 2. patro
Klicperova 6
508 01 Hořice